ఓటుకు నోటు కేసులో అడ్డంగా దొరికిపోయి, 10 ఏళ్ళ ఉమ్మడి రాజధాని నుండి పారిపోయి వచ్చేసి అంతర్జాతీయ స్థాయి రాజధాని నిర్మాణం అంటూ భూదందాలకు తెరలేపి రాష్ట్రానికి మీరు చేస్తున్న మోసాన్ని కప్పి పుచ్చుకోవడానికి బిజెపి మోసం చేసిందంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తారా ??

ఓటుకు నోటు కేసులో అడ్డంగా దొరికిపోయి, 10 ఏళ్ళ ఉమ్మడి రాజధాని నుండి పారిపోయి వచ్చేసి అంతర్జాతీయ స్థాయి రాజధాని నిర్మాణం అంటూ భూదందాలకు తెరలేపి రాష్ట్రానికి మీరు చేస్తున్న మోసాన్ని కప్పి పుచ్చుకోవడానికి బిజెపి మోసం చేసిందంటూ దుష్ప్రచారం చేస్తారా ??