నాలుగేళ్లుగా సదస్సులు పేరుతో ప్రజాధనాన్ని దుబారా చేసి లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, లక్షల ఉద్యోగాలు అంటూ డబ్బా ప్రచారం చేస్తున్నారు కానీ, వీటిపై వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలిపే దమ్ముందా ??

నాలుగేళ్లుగా సదస్సులు పేరుతో ప్రజాధనాన్ని దుబారా చేసి లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, లక్షల ఉద్యోగాలు అంటూ డబ్బా ప్రచారం చేస్తున్నారు కానీ, వీటిపై వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలిపే దమ్ముందా ??