అనంతపురం జిల్లా కదిరిలో జరిగిన ఆత్మీయ బహిరంగ సభలో పార్టీ శ్రేణులను దిశ నిర్దేశం చేసిన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ Kanna Lakshminarayana గారు.

అనంతపురం జిల్లా కదిరిలో జరిగిన ఆత్మీయ బహిరంగ సభలో పార్టీ శ్రేణులను దిశ నిర్దేశం చేసిన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ Kanna Lakshminarayana
గారు.
పార్టీముఖ్యనాయకులు,కార్యకర్తలు,
ప్రజలు భారీ ఎత్తున ఈ సభకు హాజరై సభను విజయవంతం చేశారు.
టీడీపీ నుండి స్థానిక నాయకులు బీజేపీ లో చేరారు.