ఆసియా క్రీడల సింగిల్స్‌ బ్యాడ్మింటన్ విభాగంలో రజత పతకం సాధించిన తొలి భారత క్రీడాకారిణిగా ఘనత సాధించిన పి.వి.సింధుకు ఆంద్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీ అభినందనలు తెలియచేస్తోంది.

ఆసియా క్రీడల సింగిల్స్‌ బ్యాడ్మింటన్ విభాగంలో రజత పతకం సాధించిన తొలి భారత క్రీడాకారిణిగా ఘనత సాధించిన పి.వి.సింధుకు ఆంద్రప్రదేశ్ భారతీయ జనతా పార్టీ అభినందనలు తెలియచేస్తోంది.